El emeği dokumalar, ahşap objeler, gittikçe azalan şimşir ağacından kaşıklar, oyma şerbetlikleri... Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları günümüzde büyük çabalarla devam ettiriliyor. Anadolu'da kilimler nesilden nesile geleneklerin, inançların aktarımını sağlayan birer köprü görevi görür. İnsanlar duygularını, isteklerini kilimlere ilmek ilmek işler. Küre bölgesinde üretilen el emeği küre kilimleri, yün ipten dokunur ve kök boyalar ile renklendirilir. Şenpazar'da hala yaşlı ustaların oyduğu şimşir kaşıklar, yemeklerde kullanılan en sağlıklı kaşıktır. ormanlarla kaplı bölgeden gelen meşe, çam ağaçlarına geleneksel motifler işlenerek şerbetlikler, sandıklar yapılır. Ustalar ve meraklı gençler sayesinde en sanatları gelişerek nesiller boyu devam eder.
1